Taisyklės

KELIONIŲ UŽSAKYMO TAISYKLĖS

Mikroautobusų nuoma Vilniuje, UAB

BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Paslaugų užsakymo taisyklės (toliau – šios taisyklės) nustato kelionių organizavimo ir vykdymo tvarką Mikroautobusų nuoma Vilniuje, UAB (toliau – Vežėjas) teikiamoms paslaugoms.
  2. Šios taisyklės yra taikomos keleivių vežimui autobusais ir mikroautobusais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais Lietuvos Respublikos teritorijoje bei tarptautinio susisiekimo maršrutais.
  3. Mikroautobusų nuoma, UAB įsipareigoja užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą transporto priemone.

BILIETŲ PARDAVIMAS IR GRĄŽINIMAS

4. Bilietas yra sutartis tarp Keleivio ir Vežėjo, kuri suteikia teisę Keleiviui pasinaudoti transporto priemone bei Vežėjo teikiamomis paslaugomis tiktai biliete nurodytam maršruto reisui ir sutartomis sąlygomis.

5. Kiekvienos kelionės kaina yra skaičiuojama individualiai, priklauso nuo vežėjo parko užimtumo, kelionės laiko, kelionės maršruto, keliaujančių grupėje žmonių skaičiaus, degalų kainos. Kaina yra galutinai suderinama su užsakovu prieš pasirašant sutartį, sutartyje yra nurodoma  galutinė kelionės kaina.

6. Bilietas yra vardinis ir sumokėdamas už bilietą, Keleivis tuo pačiu patvirtina, kad yra susipažinęs su bilietų pardavimo sąlygomis ir vežimo taisyklėmis.

7. Bilietų pardavimo vietos:

7.1. Internetu adresu https://www.atntravel.lt/.

7.3. Vežėjo biure Vilniuje (adresu Rugių g. 4a, Vilnius). 

7.4. Iš vairuotojo prieš pat kelionę. Bilietai parduodami tik jei autobuse yra likusių laisvų vietų, atsiskaityti galima tik grynais pinigais, vietine valiuta.

8. Pirkdamas bilietą, Keleivis turi Vežėjui pateikti šiuos duomenis:

8.1. vardą, pavardę,

8.2. kontaktinį telefoną,

8.3. pašto adresą, 

8.4. norimos kelionės datą ir išvykimo laiką.

9. Jei bilietas perkamas vaikui, kuriam reikalinga vaikiška kėdutė, informaciją Pirkėjas privalo nurodyti likus ne mažiau nei 24 valandoms iki kelionės pradžios. Pirkėjas pastabų skiltyje privalo nurodyti vaiko amžių ir svorį.

10. Keleivis yra atsakingas už 9 ir 10 punkte pateikiamų duomenų teisingumą.

11. Kelionės atsisakymas:

11.1. Atsisakius kelionės po sutarties pasirašymo, likus iki kelionės pradžios daugiau nei 24 val. pirkėjui grąžinama 100% sumokėtos pinigų sumos,pateikiant  prašymą raštu arba elektroniniu paštu, ne vėliau kaip per 14 dienų.

11.2. Atsisakius kelionės po sutarties pasirašymo, likus iki kelionės pradžios mažiau nei 24 val.,  pirkėjas turi teisę grąžinti visą sumokėtą pinigų sumą  pateikęs prašymą raštu arba elektroniniu paštu. Prašymas gali būti patenkinamas tik tada, kai pirkėjas negalėjo pasinaudoti kelione dėl vežėjo kaltės, įvykusio nelaimingo atsitikimo ar ligos ir pateikus nelaimingą atsitikimą ar ligą įrodančius dokumentus. Sprendimas dėl grąžinimo priimamas įvertinus kiekvieną atvejį individualiai.   

VEŽĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

12. Vežėjas neatsako už autobuso vėlavimus ir atsilikimus nuo grafiko, jei vėlavimai atsirado dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo Vežėjo valios (įskaitant, bet neapsiribojant: nepalankios oro sąlygos, transporto spūstys, kelio remonto darbai, valstybės organų veikla, eilės pasienyje, muitinės bei pasų kontrolė ir t.t.), taip pat ir pačių Keleivių veiklos, kuri trukdo Vežėjui atlikti savo darbą, taip pat dėl kitų priežasčių, kurių Vežėjas, nežiūrint pastangų, negalėjo numatyti ir išvengti.

13. Vežėjas neatsako už autobuso salone Keleivio pamestus daiktus. Jei daiktai yra randami Vežėjo, šie yra administruojami 34 ir 36 punktuose nurodyta tvarka.

14. Vežėjas neatsako už Keleivio patirtus nuostolius, jei jie įvyko dėl autobuso vėlavimo arba kelionės atšaukimo, kai tai įvyko dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo Vežėjo valios (įskaitant, bet neapsiribojant: nepalankios oro sąlygos, transporto spūstys, kelio remonto darbai, valstybės organų veikla, eilės pasienyje, muitinės bei pasų kontrolė ir t.t.), taip pat ir pačių Keleivių veiklos, kuri trukdo Vežėjui atlikti savo darbą, taip pat dėl kitų priežasčių, kurių Vežėjas, nežiūrint pastangų, negalėjo numatyti ir išvengti.

15. Vežėjas turi teisę:

15.1. išlaipinti keleivius, atsisakiusius sumokėti už važiavimą;

15.2. nepriimti arba išlaipinti neblaivius, su nešvariais drabužiais, su draudžiamu vežti bagažu ar kitaip pažeidžiančius šias taisykles keleivius artimiausioje bet kurio tipo stotelėje;

15.3. išlaipinti Keleivį, jei jo veiksmai kelia pavojų ar trukdo kitiems autobuso Keleiviams;

15.4. išlaipinti Keleivį, jei jis neturi sienos kirtimui reikalingų dokumentų arba jie nėra tinkamai įforminti;

15.5. laikinai nutraukti reguliarų reisą, esant neišvažiuojamiems keliams ir sunkioms meteorologinėms sąlygoms arba stichinių nelaimių metu;

15.6. reikalauti 3 pervežimų dydžio sumos iš Keleivio už apgadintą, išteptą, išpurvintą,  automobilio saloną, ar sėdimą vietą;

16. Vežėjas privalo:

16.1 kelionės metu turėti ekipažo dokumentus ir pateikti juos kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant.

GINČŲ NAGRINĖJIMAS

17. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Mikroautobusų nuoma Vilniuje, UAB ir išdėstyti savo reikalavimus. Paslaugos teikėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.